توضیحات کامل :

پاورپوینت فشرده سازی صوت

 

چکیده:

کوانتیزه کردن

خطی

فواصل ثابت

مستقل از دامنه

غیر خطی

فواصل متغیر

افزایش فواصل در دامنه های بالا

نگاشت لگاریتمی

 

 

 

مدولاسیون داده

به جای کد کردن دامنه واقعی فقط افزایش یا کاهش را به کمک یک بیت کد کنیم

PCM Differential

Differential PCM = DPCM

 تفاضل دامنه فعلی با دامنه قبلی توسط بیت های کمتر

 

ADPCM

Adaptive Differential PCM

بخش های ساکت  بیت کمتر

بخش های شلوغ   بیت بیشتر

فشرده سازی به روش Psycho-Acoustic

حذف بخش های غیر قابل شنود

تاثیرات ماسکها

یک سیگنال با دامنه زیاد سیگنالهای کم دامنه مجاور خود را ماسک میکند

MPEG  AUDIO

فشرده سازی:

32 ، 64 ، 96 ، 128 یا 192 کیلو بیت درثانیه

کانالها:

تک باند (mono )

دو باند مستقل

استریو مشترک Joint Stereo

MPEG  AUDIO

نرخ نمونه برداری :

32Khz

44.1 Khz

48 Khz

هر نمونه به صورت 16 بیتی

حداکثر تاخیر در گدگذاری و کدگشایی : 80 میلی ثانیه

استفاده از Psycho –acoustic در کوانتیزه کردن

تاریخچه MP3

Fraunhofer Institut

موسسه تحقیقاتی ( کشور آلمان )

بکارگیری خواص شنوایی انسان برای فشرده  سازی صوت

استاندارد –ISO

حداکثر ضریب فشرده سازی برابر با 12

ISO کلیات را بیان کرده

جزئیات وابسته به نحوه پیاده سازی

لایه های صوت در MPEG

Frame ها

شامل 384 نمونه

این نمونه های مربوط به 32 Sub-Band هستند

برای هر sub-band 12 مقدار ذخیره میشود

لایه های صوت در MPEG

لایه 1: ماسک کردن فرکانس

استفاده از فیلتر DCT

بررسی فقط یک فریم

لایه 2 : ماسک موقتی

سه فریم ( قبلی ، فعلی ، بعدی )

شبیه سازی شنوایی انسان

لایه های صوت در MPEG

لایه 3 : ماسک غیرخطی :

فرکانس ها به باندهایی باپهنای متفاوت تقسیم میشوند

کانالهای استریو به صورت تفاضلی کدگذاری میشوند

فشرده سازی ضرایب به روش هافمن