توضیحات کامل :

پاورپوینت عوامل زیان آور محیط کار (سر و صدا) مناسب ارائه ایمنی و بهداشت صنعتی

 

در دنياي امروز انسانها مجبورند در تلاش و معاش با مشكلات گوناگوني دست و پنجه نرم كنند و خطرات فراواني را به جان بخرند.

 گاهي شرايط محيط كار به اندازه اي سخت و ناگوار است كه اگر دانش بشري كمك نكرده و مشكلات را هموار نسازد نه تنها كار و فعاليت بلكه حيات هم در آن شرايط غير ممكن مي گردد.

گوناگوني كار و پيشه كه خود ناشي از پيشرفت علم و تكنولوژي است تعداد عوامل زيان آور تهديد كننده سلامتي را افزايش داده است و در نتيجه حوادث و مخاطرات شغلي روز به روز افزوده مي شود.

 

مباحث بررسی شده شامل :

    مقدمه
    بهداشت حرفه ای
    اهداف بهداشت حرفه اي
    عوامل زیان آور محیط کار
    سر و صدا
    اندازه گيري سر وصداي محيط كار
    هدف از انداره گيري سر و صدا
    روش اندازه گيري سر و صدا
    چگونگي تشخيص مشكل سر و صدا
    تجهيزات مورد نياز براي اندازه گيري سر وصدا
    معرفي دستگاه دزيمتر صدا
    اثرات صدا بر انسان
    روشهای عمومی کنترل فنی